Veiligheid

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is ons veiligheid, welzijn en milieubeleid erop gericht om elke vorm van schade te voorkomen.

Reeds sinds 1992 beschikt Maes Hoogwerkers over een VCA**-certificaat. Dit systeem waarborgt een correcte toepassing van ons veiligheidsbeheerssysteem en garandeert onze klanten veilig en kwalitatief hoogstaand werk.

Maandelijkse toolboxmeetings dragen ertoe bij dat alle machinisten bewust veilig werken. Deze meetings naast opleiding, het ter beschikking stellen van de nodige PBM’s en een permanente opvolging van onze machinisten moet leiden tot een beperking van onze risico’s.

Daarnaast worden er ook veiligheidsopleidingen voor onze klanten georganiseerd. We informeren hen over onze risico’s en over hoe men veilig met hoogwerkers en kranen kan werken.

'Niets of niemand is zo belangrijk dat het jouw veiligheid of de veiligheid van anderen in gevaar mag / kan brengen!'

Wat milieu betreft zijn onze hoogwerkers en kranen standaard uitgerust met doeken en korrels om in geval van een olielek onmiddellijk te kunnen optreden. Daarenboven zijn een aantal machines voorzien van biologisch afbreekbare olie.